tehnoloogia

Kuidas see töötab:

    Tavaliselt koosneb õhulekke mõõtesüsteem kolmest osast: kalibreeritud ventilaator, uksepaneel ja seade ventilaatori õhuvoo ja hoonesisese rõhu mõõtmiseks.
Süsteemi ventilaator paigaldatakse ajutiselt uksepaneeli abil välisukse avasse. Ventilaator surub õhu hoonesse ja tekitab hoones ülerõhu või vastupidi, alarõhu. Sellega saavutatakse siseruumide ja ümbritseva keskkonna rõhkude erinevus.
Rõhkude erinevus paneb õhu liikuma läbi hoone piirdekonstruktsiooni kõigi avade ja  hõredate kohtade.

Mida tihedam hoone on (vähem õhu läbitungimist), seda väiksema õhuvoo peab ventilaator etteantud rõhkude vahe hoidmiseks tekitama.
    
Meetod Blower door  võimaldab kindlaks määrata järgmist:

      Lekke olemasolu, asukoha ja lekke suhtelise suuruse (kvalitatiivne analüüs);
      Õhuvoo suuruse V50 (m³/h) kui kõigi lekete summa kontrollrõhu 50 Pа juures (kvantitatiivne analüüs);
      Õhuvahetuse kordsus tunnis (V50/VRoom = n50), mõõdetud 50 Pа juures;
      Hoone piirdekonstruktsioonide õhulekke  (V50/piirdekonstruktsiooni pindala  = q50);
      Testi tulemuste põhjal saab teha järelduse hoone õhulekke vastavuse kohta ehitusnormidele ja standardite nõuetele.