home

Blower Door Test – piirdekonstruktsioonide õhulekke kontrollimine Blower Door meetodil suurtele hoonetele ruumalaga kuni 1 550 000 m³ ja üle selle!

Tööstus- ja kontorihoonete, kortermajade, ladude, spordisaalide, koolide, lasteaedade ja teiste ühiskondlike objektide, kaupluste ja supermarketite, veeparkide, basseinide ja paljude teiste rajatiste õhulekke kontrollimine Blower Door meetodil, et see vastaks ehitusnormidele, Euroopa standarditele või tellija nõudmistele.

 

Miks IRBEST?

 • Töökogemus diagnostika valdkonnas alates 2006. aastast, üle 1000 edukalt läbiviidud testi;
 • Kvalifitseeritud spetsialistid;
 • Kõige suurem oma ventilaatorite park Baltikumis, SRÜ riikides ja Ida-Euroopas;
 • Lõpetatud projekte Venemaal, Kasahstanis, Bulgaarias, Lätis, Leedus, Eestis, Poolas, Tšehhis, Rootsis ja Soomes;
 • Individuaalne lähenemine igale projektile;
 • Personal on sertifitseeritud järgmistes distsipliinides:
- termograafia (ISO 9712, tase 2);
- hoone piirdekonstruktsioonide, sealhulgas suurhoonete piirdekonstruktsioonide õhulekke mõõtmine (programm BINDT vastavalt EN13829/ISO9972) - tasemed 1, 2 ja 3;
- paigaldatud gaaskustutussüsteemidega ruumide hermeetilisuse kontrollimine
(ISO 14520/NFPA 2001/EN 15004 - tasemed 1, 2 ja 3).

Pakutavad teenused

 • Hoonete õhulekke kontroll ehitusstaadiumis ning enne ja pärast renoveerimist;
 • paigaldatud gaaskustutussüsteemidega ruumide hermeetilisuse kontrollimine;
 • Hoonete ja tööstusobjektide termograafiline kontroll vastavalt standardite nõuetele;
 • Testide läbiviimine öösel ja puhkepäevadel, et vältida seisakuid ehitus- ja remonditöödes;
 • Hermeetilisuse defektide avastamine termograafia abil (vajalik temperatuuride vahe kõigest 3-5°C). Juhul, kui termoviisorit ei ole võimalik kasutada, kasutatakse suitsugeneraatorit või termoanemomeetrit;
 • Aruannete ettevalmistamine elektroonilisel ja/või trükitud kujul;
 • Koolitus ja konsultatsioonid.

  Lekete avastamine