lekete avastamine

Rõhuta

(loomulikes tingimustes)



















Rõhulanguga

(50 Pa rõhkude erinevuse tekitamisel)